ارتباط با ما

ایلام – میدان میلاد - بلوار آیت اله مدرس - صندوق پستی : 176 ، کدپستی: 6931917561

ایمیل : eilam@bonyadmaskan.ir

تلفن : 33338397 (084)

دورنگار : 33337587 (084)