اخبار
بنیاد مسکن
معاونت هاو امور مجامع
گالری تصاویر
ارتباطات مردمی
1400/08/02
1400/07/28
1400/07/27
1400/07/24
1400/07/23
1400/07/21
1400/07/20
1400/07/15
1400/07/14
1400/07/12
1400/07/24
1400/08/02
1400/07/28
1400/07/27
1400/07/21
1400/07/20
1400/07/15
1400/07/23
1400/07/14
​                     

                                   Icon.png​       Icon3.png     Icon2.png

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
ویرایش
IMG_2043.JPGIMG_20434000 x 30003286 KB 1399/11/7 09:30 PM 
IMG_5413.JPGIMG_54132816 x 21122001 KB 1399/11/7 09:30 PM 
IMG_5431.JPGIMG_54312816 x 21121642 KB 1399/11/7 09:31 PM 
IMG_7174.JPGIMG_71742816 x 21121833 KB 1399/11/7 09:32 PM 
​​دفتر امور شرکتها و مجامع در سال 1379 به صورت سازمان یافته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شکل گرفته و مدیریت این دفتر به عنوان یکی از مدیریت های ستادی بنیاد مسکن و زیر نظر مستقیم ریا​ست بنیاد و به صورت یک پل ارتباطی ، عهده دار تنظیم تعاملات فیما بین شرکت های زیر مجموعه با ستاد مرکزی بنیاد​ مسکن و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط است.
 اهم فعالیت های دفتر امور م​جامع در سال 1395​​