اخبار
بنیاد مسکن
معاونت هاو امور مجامع
گالری تصاویر
ارتباطات مردمی
1400/08/02
1400/07/28
1400/07/27
1400/07/24
1400/07/23
1400/07/21
1400/07/20
1400/07/15
1400/07/14
1400/07/12
1400/07/24
1400/08/02
1400/07/28
1400/07/27
1400/07/21
1400/07/20
1400/07/15
1400/07/23
1400/07/14
​                     

                                   Icon.png​       Icon3.png     Icon2.png

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
ویرایش
5.jpg5New1080 x 810185 KB 1400/7/30 08:10 PM 
DSCN1338.JPGDSCN13384608 x 34567256 KB 1399/11/7 10:40 PM 
DSCN1385.JPGDSCN13854608 x 34566166 KB 1399/11/7 10:40 PM 
DSCN1394.JPGDSCN13944608 x 34565972 KB 1399/11/7 10:40 PM 
DSCN6180.JPGDSCN61804608 x 34566624 KB 1399/11/7 10:22 PM 
DSCN6181.JPGDSCN61814608 x 34565269 KB 1399/11/7 10:22 PM 
1 - 6صفحه بعد
​​دفتر امور شرکتها و مجامع در سال 1379 به صورت سازمان یافته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شکل گرفته و مدیریت این دفتر به عنوان یکی از مدیریت های ستادی بنیاد مسکن و زیر نظر مستقیم ریا​ست بنیاد و به صورت یک پل ارتباطی ، عهده دار تنظیم تعاملات فیما بین شرکت های زیر مجموعه با ستاد مرکزی بنیاد​ مسکن و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط است.
 اهم فعالیت های دفتر امور م​جامع در سال 1395​​