اخبار
بنیاد مسکن
معاونت هاو امور مجامع
گالری تصاویر
ارتباطات مردمی
1400/08/02
1400/07/28
1400/07/27
1400/07/24
1400/07/23
1400/07/21
1400/07/20
1400/07/15
1400/07/14
1400/07/12
1400/07/24
1400/08/02
1400/07/28
1400/07/27
1400/07/21
1400/07/20
1400/07/15
1400/07/23
1400/07/14
​                     

                                   Icon.png​       Icon3.png     Icon2.png

  
  
اندازۀ تصویر
  
  
ویرایش
DJI_0010.JPGDJI_00104000 x 22503754 KB 1399/11/7 10:16 PM 
DSCN4893.JPGDSCN48934608 x 34565894 KB 1399/11/7 10:10 PM 
DSCN4895.JPGDSCN48954608 x 34566592 KB 1399/11/7 10:09 PM 
DSCN4902.JPGDSCN49024608 x 34566522 KB 1399/11/7 10:09 PM 
DSCN4996.JPGDSCN49964608 x 34566693 KB 1399/11/7 10:09 PM 
DSCN5009.JPGDSCN50094608 x 34566300 KB 1399/11/7 10:09 PM 
​​دفتر امور شرکتها و مجامع در سال 1379 به صورت سازمان یافته در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شکل گرفته و مدیریت این دفتر به عنوان یکی از مدیریت های ستادی بنیاد مسکن و زیر نظر مستقیم ریا​ست بنیاد و به صورت یک پل ارتباطی ، عهده دار تنظیم تعاملات فیما بین شرکت های زیر مجموعه با ستاد مرکزی بنیاد​ مسکن و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط است.
 اهم فعالیت های دفتر امور م​جامع در سال 1395​​