​​​​

 پشتیبانی و هماهنگی استانها


 •  اداره کل اداری و پشتیبانی :

آیین نامه استخدامی بنیاد مسکن ​

•  امور ماشین آلات :

بانك ماشين‌آلات با در اختيار داشتن مجموعه كامل و متنوعي از انواع دستگاهها و ماشين‌آلات سبك و سنگين مورد نياز، در تمامي‌استان‌ها، اقدام به اجراي عمليات مي‌نمايد كه علاوه بر منافع اقتصادي داراي منافع اجتماعي و معنوي نيز مي‌باشد.

اين واحد به عنوان يكي از واحدهاي اجرايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌در استان‌ها با حضور در عرصه سازندگي و اجراي پروژه‌هاي عمراني در سطح روستاها ضمن كمك به عمران و آباداني روستاهاي كشور به عنوان يك واحد پشتيباني، فني و مهندسي براي فعاليت‌هاي اجرايي خصوصاً در امر بازسازي مناطق آسيب‌ديده از سوانح طبيعي و غيره ارايه خدمات مي‌نمايد.

واحد امور ماشين‌آلات بنياد مسكن با دارا بودن ناوگاني قريب به 1270 دستگاه انواع ماشين‌آلات سنگين و نيمه سنگين و بيش از 1680 نيروي فني و مهندسي و راننده آموزش‌ديده و مجرب نقش تعيين‌كننده اي در عرصه‌هاي سازندگي و آباداني كشور در راستاي تحقق اهداف بنياد مسكن دارد. از جمله پروژه‌هاي عملياتي اين واحد عبارت است از:

1.       كانال انتقال آب در حميديه خوزستان

2.       مشاركت در احداث آزادراه اهواز – بندر امام در خوزستان

3.       مشاركت در احداث بزرگراه‌ها و كمربندي‌هاي درون شهري در تهران و ساير استانها

4.       مشاركت در احداث سد خاكي در اروميه – زنجان

5.       پروژه‌هاي آماده سازي سايت‌هاي بزرگ مجتمع‌هاي مسكوني در سراسر كشور

6.       حضور فعال در مناطق خسارت‌ديده ناشي از جنگ تحميلي و حوادث غيرمترقبه و دهها پروژه عمراني ديگر

اين واحد با استفاده از توان فني، مهندسي و ماشين‌آلاتي خود توانايي زيادي نسبت به انجام پروژه‌هاي راهسازي در خارج از كشور دارد.    

• واحد مدیریت قراردادها  CMU :

          بنياد مسكن انقلاب اسلامي سازماني است  كه مسئوليت هاي توسعه روستا ، احداث مسكن شهري و روستايي و بازسازي مناطق سانحه ديده دارا ميباشد. در اين خصوص تعدادي از اين نوع بازسازي در ايران با استفاده از تسهيلات وام بانك جهاني صورت گرفته است. بدين جهت به دليل تسهيل در فرايند اجراي بازسازي اين پروژه ها واحد مديريت قراردادها (CMU)   دربنياد مسكن جهت ارايه مشاوره در خصوص مديريت، مذاكره، اجراي قراردادها و نظارت عاليه به واحد مديريت پروژه هاي بانك جهاني (PMU  ) تاسيس يافت.

واحد مديريت قراردادها (CMU)  به صورت مشاور، خدماتي را به دستگاههاي اجرايي به منظور انجام دقيق و مؤثر زيرپروژه ها، تداركات كالاها و فعاليت هاي عمراني در قالب مناقصه هاي رقابتي بين المللي و مناقصه هاي رقابتي داخلي و ساير روش هاي مندرج در موافقتنامه هاي وام ارائه مي دهد. همچنين CMU همكاري نزديكي را با دستگاههاي اجرايي به منظور اطمينان از منطبق شدن اقدامات آنها بادستورالعمل و مقررات بانك جهاني در كليه مراحل فعاليت هاي تداركاتي داشته است. در اين خصوص پس از ارايه خلاصه مسئوليتها ، اهداف و فعاليتهاي بنياد مسكن و سازمانها و شركتهاي زير مجموعه با توجه ويژه، به ساختارو فعاليت هاي واحد مديريت قراردادها (CMU )پرداخته خواهد شد.